รีซูเม่

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาววารุณี นามสกุล ปลื้มพันธ์

ชื่อเล่น นิว

ชื่อภาษาอังกฤษ Waruni Pluemphan

วัน/เดือน/ปีเกิด 21 สิงหาคม 2545

เชื้อชาติ/ไทย

สัญชาติ/ไทย

ศาสนา/พุทธ

กรุ๊ปเลือด A

ที่อยู่ 38 ม.8 ต.สนามไชยอ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170

ด้านการศึกษา กำลังคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์